Сергійчук Олег Васильович

доктор архітектури, професор, Народний архітектор України. КНУБА, професор, завідувач кафедри Основ архітектури та архітектурного проектування
0 +
Опублікованих матеріалів
0 +
Років досвіду
0
Розробки проектів та ДБН
0
Авторських курсів

(2009) Підвищення теплозахисних якостей зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель – одне із найважливіших завдань сучасного будівництва в Україні

(2010) Вдосконалення технічних рішень збірних систем фасадних теплоізоляційних, опоряджених цеглою

(2012) Геометрические основы изменения № 2 ДБН В.2.5-28-2006 “Естественное и искусственное освещение”

(2013) Геометричні питання зміни №1 ДБН В.2.6-31: 2006 “Теплова ізоляція будівель”

(2013) Досвід організаційної та наукової роботи за напрямком “Енергоефективність” кісний аналіз трохоїдальної моделі КНУБА.

(2013) О перспективе дальнейшего увеличения теплоизоляции наружных ограждающих конструкций в Украине

(2013) Пропозиції з розроблення комплексу нормативних документів з освітлення

(2014) Особливості врахування регульованого сонцезахисту у розрахунках сонячних теплонадходжень

(2014) Побудова комплексних сонячних карт за нормативними кліматичними даними

(2014) Проектирование инсоляционного режима энергоэффективных зданий

(2015) Геометричне моделювання кліматичного районування території України за періодом охолодження

(2015) Моделювання станів небозводу на території України у відповідності до ДСТУ ISO 15469:2008 “Розподіл яскравості денного світла”

(2016) Розробка методики оцінювання наслідків будівництва енергоефективних будівель на біосферу

(2017) Історія та перспективи розвитку норм з енергоефективності будівель в Україні

(2017) Нормування ультрафіолетового опромінення приміщень і територій за енергетичними критеріями

(2017) Розрахунок показника біосферної сумісності будівельних матеріалів та виробів

(2019) Розвиток питань енергоефективності у ДБН В.2.5-28:2018 “Природне і штучне освітлення”

IMG_1584

Голова комітету 91.160.01 Освітлення взагалі, в частині природного освітлення та інсоляції приміщень – «Освітлення та інсоляція приміщень» (Наказ Мінрегіону від 26.08.2011 №165) – в державному підприємстві «Державний науководослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК) за напрямком «Енергоефективність будівель і споруд».

Заступник голови комітету «Технічні аспекти стандартизації у будівництві та промисловості будівельних матеріалів».