Гончаренко Артем

Голова ITTA

Волошкіна Олена

Dr, Professor of Department of Labour and Environment Protection

Теплюк Олександр

Керівник проектів I-Dolina

Ткаченко Тетяна

Завідуюча кафедри ОПіНС КНУБА

Комнатний Сергій

Голова правління державного фонду сприяння молодіжному будівництву

Кривомаз Тетяна

професор кафедри ОПіНС КНУБА, дтн, кандидат біологічних наук, експерт секції «Охорона навколишнього середовища» наукової ради МОН України, президент Міжнародного конгресу ICSEM-VI, керівник спеціалізованої комісії у Міжнародній спілці охорони природи (IUCN).

Хрутьба Вікторія

Завдувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету, д.т.н.

Перегінець Іван

Академік, Директор науково-технічного центру Академії будівництва України

Сергійчук Олег

проф. д.т.н.

Міжнародна асоціація трансферу технологій
Національний інститут регіонального розвитку
Київський національний університет будівництва і архітектури
Мала академія наук AGGR University

10 лютого 2022 р. відбудеться ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України».

Конфереція проводиться за підтримки Проекту Еразмус+ «Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation / Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах – ClimEd», № 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (15.11.2020 – 14.11.2023)

КНУБА

МАН

PATProfi

ITTA info

Порядок денний:

10 лютого 2022 – планується захід «БУДІВНИЦТВО. ІННОВАЦІЇ. ТЕХНОЛОГІЇ. ІНВЕСТИЦІЇ»

Порядок денний:

15:00-16:00 – кава-брейк +нетворкінг 🤝👋

16:00-16:10 – вступ – президент International Technology Transfer Association (ITTA) Гончаренко + представник КНУБА

Інвестиції в нерухомість та проблематика:

16:10-16:20 – Сергій Комнатний, голова Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

16:20-16:35 – презентація проекту «Муніципальний банк Києва» – перспективи та можливості розвитку – 💡Круглик Сергій, к.е.н., Радник Київського міського Голови з питань фінансів та інвестицій, керівник Проекту «Муніципальний банк Києва»

16:35-16:50 – Результати соціологічного опитування, щодо визначення параметрів бажаного житла, серед спеціалістів креативної індустрії – 💡Теплюк Олександр, голова правління Міжнародного креативного центру I-Dolina, керівник Асоціації освіти і науки України

16:50-17:05 – Фінансові інструменти банку для реалізації цілей –💡Наконечний Ростислав, Заступник Голови Правління АТ “АЙБОКС БАНК”

17:05-17:15 –  💡Перегінець Іван, Академік, Директор науково-технічного центру Академії будівництва України

17:15-17:30 – Розумне місто в сучасному світі – Майкл Гірел – серійний підприємець, засновник і генеральний директор AuxBridge

17:30-17:40 – Роль сонцезахисту в енергозбереженні будівель – Сергійчук Олег, проф., д.т.н.

17:40-18:00 – Кава-брейк

Сучасні матеріали та технології

18:00-18:15 – Привабливість житлової нерухомості та шумове і речовинне забруднення міста⚡️Волошкіна Олена, дтн, проф.

18:15-18:30 – Концепція швидкого вирішення проблеми відведення дощових стоків з міських непроникних територій –⚡️Ткаченко Тетяна – дтн, проф., завідуюча кафедри ОПіНС КНУБА

18:30-18:45 – Концепція зеленого будівництва –⚡️Кривомаз Тетяна – проф., дтн, кандидат біологічних наук, експерт секції «Охорона навколишнього середовища» наукової ради МОН України, президент Міжнародного конгресу ICSEM-VI, керівник спеціалізованої комісії у Міжнародній спілці охорони природи (IUCN).

18:45-19:00 – Використання альтернативних матеріалів в дорожньому бідівництві – Хрутьба Вікторія, д.т.н., проф., завдувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету

19:00-21:00 – нетворкінг

Перелік доповнюється 🙂

Місце проведення: КНУБА, проспект Повітрофлотський 31

Дата: 10 лютого 2022р. – початок реєстрації о 14:30

Реєстрація обов’язкова (кількість місць обмежена). Дотримання карантинних вимог обов’язково!!

Планується робота за напрямками:

 1. ОСВІТА

  • Освіта: безпека життєдіяльності, охорона праці і цивільного захисту. Компетентністний підхід в підготовці спеціалістів.
  • Дистанційна освіта у вищій школі.
  • Проблеми підготовки фахівців.
  • Методичні основи виховного процесу.
  • Стратегічні напрями реформування системи освіти.
  • Сучасні методи викладання.
  • Соціальна педагогіка.
  1. ЕКОЛОГІЯ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  • Екологізація освіти як основа стратегії збалансованого розвитку.
  • Безпека атомної енергетики, горіння речовин.
  • Екологічна безпека.
  • Глобальні та регіональні екологічні проблеми
  • Охорона природних комплексів
  • Інтегроване управління природокористуванням
  • Імплементація Європейського екологічного права
  • Альтернативні (відновлювані) джерела енергії.
  • Проблеми надійності та енергозбереження.
  • Безпека життєдіяльності
 1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА УПРАВЛІННЯ
 • Сучасні технології управління.
 • Банки та банківська система.
 • Зовнішньоекономічна діяльність.
 • Фінансові відносини.
 • Інвестиційна діяльність та фондові ринки.
 • Управління трудовими ресурсами.
 • Математичні методи в економіці.
 • Економіка промисловості.
 • Економіка підприємства.
 • Логістика.
 • Економіка АПК.
 • Регіональна економіка.
 • Економічна теорія.
 • Державне регулювання економікою.
 • Макроекономіка.
 • Продовольча безпека та екологічна політика в сучасному світі.
 • Екологічна економіка і сталий розвиток.
 • Енергоефективність економіки.
 • Економіка торгівлі та послуг.
 • Економіка природокористування.
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 • Інновації та інвестиційна діяльність.
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
 • Фінанси, банківська справа, страхування.
 • Маркетинг.
 • Менеджмент.
 1. ПРАВО
 • Історія держави та права.
 • Адміністративне і фінансове право.
 • Охорона авторських прав.
 • Трудове право та право соціального забезпечення.
 • Карне право та кримінологія.
 • Боротьба з економічними злочинами.
 • Екологічне, земельне та аграрне право.
 • Конституційне право.
 • Цивільне право.
 • Господарське право.
 • Криміналістика та судова медицина
 • Підприємницьке та банківське право.
 • Кримінально-процесуальне право.
 1. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 • Комп’ютерна інженерія.
 • Обчислювальна техніка та програмування.
 • Програмне забезпечення.
 • Інформаційна безпека.
 1. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
 • Металургія
 • Гірництво
 • Машинобудівництво
 • Електротехніка
 • Теплотехніка
 • Гідротехніка
 • Радіотехніка
 • Будівництво
 • Матеріалознавство
 1. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА
 • Соціальні комунікації. Медіа.
 • Журналістика. Теорія та історія журналістики
 • Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство.
 • Соціальна інформатика. Прикладні соціально-комунікаційні технології.
 • Реклама.

Оргкомітет конференції планує розміщувати доповіді на web-сторінках за адресою: https://itta.info

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Останній термін подання статтей – лютого 2022 р. (включно).

Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику – 150 грн.

Платіжні реквізити:

Ім’я отримувача:
ФОП Купінський Ігор Володимирович

Код отримувача:
3020500132

Рахунок одержувача:
UA343052990000026003015025081

Назва банку:
АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Призначення платежу: організаційний внесок

Обсяг статті – 2-5 сторінки. Скачати збірник можна буде через тиждень після закінчення роботи конференції за адресою https://itta.org.ua/ натиснувши на слова «ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК».

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Буня Ольга Іванівна

студент 3 курсу, спеціальність 101 «Екологія»

Київський національний університет будівництва і архітектури

Секція, підсекція за зразком ЕКОЛОГІЯ (Екологічна безпека)

Назва статті (великими літерами)

Текст статті

(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1])

Література:

 1. Музичко І. І., Нафта і газ України, ВАТ «Укрнафта», Київ, 1997. Вісник НАН України.
 2. Шпак О. Г. Нафта та нафтопродукти. К.: Ясон-К. — 2000. — 370 с.
 3. СОУ «Система екологічного керування на підприємствах НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ». Основні положення». (Проект, остаточна редакція). – Київ, 2009. – 79 с

Керівник: Олешко А.Г., кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища

Увага!

Після літератури (у правому куті вказується науковий керівник (для студентів та аспірантів)) подаються відомості про авторів (П.І.П. (повністю) телефон, E-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, науковий ступінь за зразком:

Буня Ольга Іванівна

студент 3 курсу спеціальності 101 «Екологія»

Олешко Альона Георгіївна

кандидат технічних наук, доцент,

доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища

oleshko_a@gmail.com

+380638136063

До участі у конференції приймаються статті обсягом від 2 до 5 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм. Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою за адресою: ittaukraine@gmail.com (тема повідомлення: 10 лютого 2022р.)

Увага! Сертифікати отримують всі учасники. Організаційний комітет надішле сертифікат електронною поштою протягом двох тижнів після завершення проведення конференції.

Адреса оргкомітету:

03083, м. Київ, Голосіївський район, вул. Пирогівський шлях, 34, корпус 1, офіс 420/1.

Координатор – Жукова Олена Григорівна

Контактні телефони: (063) 813 60 63.